TANDEM PARACHUTESPRINGEN IS EEN COMMERCIËLE ACTIVITEIT !

Door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) is Informatieblad Introductievluchten – Versie 1.1 (Maart 2020) uitgegeven.

Deze is in lijn der verwachting en wensen van commerciële bedrijven en vloeit voort uit:

 • ANNEX VIII Part-SPO van EC 965/2012 AIR-OPS;
 • Consultatiebijeenkomst introductievluchten (dd. 12 Juli 2016);
 • 2e consultatiebijeenkomst introductievluchten (dd. 27 September 2016);
 • EASA Workshop on “Part-SPO – Brace for Implementation” (dd. 12 Januari 2017);
 • Brief commerciële sectorpartij Rechtsongelijkheid door Part-SPO van EC 965/2012 (dd. 9 Maart 2018);
 • Bijeenkomst ILT 22 Maart 2018 toezichtprogramma voor gespecialiseerde vluchtuitvoeringen (dd. 22 Maart 2018);
 • Feedback richting ILenT vanuit diverse commerciële operators tijdens diverse ILenT audits in de afgelopen jaren.

Na jaren van rechtsongelijkheid aangaande Part-SPO werkzaamheden is er met dit Informatieblad een gelijk speelveld gecreëerd waar wij als commerciële operator reeds lang op hebben gehamerd. Als commerciële organisatie gaan we er van uit dat ILenT de handhaving actief ter hand zal nemen bij de nog niet onder toezicht gestelde organisaties (niet Part-SPO/AOC operators) om de inhoud van het informatieblad daadwerkelijk gestalte te geven.

Tijdlijn Part-SPO 2012-2020

 • EASA EC 965/2012 AIR-OPS is gepubliceerd op 5 Oktober 2012. Deze wet is per 28 Oktober 2012 in werking getreden waarbij alle landen inclusief Nederland uitstel hebben verleend tot 28 Oktober 2014. Alle AOC luchtvaartmaatschappijen (A-to-B) zijn per die datum overgegaan naar een nieuwe vergunning. De AOC rondvluchtenbedrijven (A-to-A) per 21 April 2017.
 • De toevoeging van Part-SPO aan EC 965/2012 AIR-OPS is gepubliceerd middels EC 379/2014 op 7 April 2014 en is per 1 Juli 2014 in werking getreden waarbij alle landen inclusief Nederland uitstel hebben verleend tot 21 April 2017…. Dezelfde datum als de omzetting van A-to-A AOC vergunningen.
 • GEN.005 Scope geeft een lijst weer met SPecialised Operation (Part-SPO). Hierin staat duidelijk bij punt (4) parachute operations and skydiving
 • Binnen de EASA wet EC 965/2012 zijn er twee (2) zaken ten aanzien van Part-SPO die door een individueel lidstaat zelf bepaald moet worden namelijk
  • Welke Part-SPO activiteiten uit het lijstje van SPO.GEN.005 Scope zijn high-risk (gepubliceerd in de Staatscourant), en
  • Wat is de definitie van marginaal
 • Er zijn 2 consultatiebijeenkomsten geweest over introductievluchten te weten op 12 Juli 2016 en 27 September 2016. Hierin is de term marginaal besproken met de sectorpartijen (NACA, AOPA en KNVvL) , Ministerie en ILenT. Onze commerciële sectorpartij had en heeft als standpunt dat alles meer dan 15% van de omzet niet meer marginaal is maar een kernactiviteit en dus sowieso vergunningplicht.
 • Op 12 Januari 2017 is er een seminar geweest in Keulen EASA Air Ops Workshop: Bracing for Part-SPO implementation. Ministerie, ILenT, en aantal commerciële bedrijven en vertegenwoordigers van de commerciële sectorpartij (NACA) waren hierbij aanwezig.
 • Op 21 April 2017 is Part-SPO in werking getreden zonder enige vorm van handhaving op bedrijven/clubs/verenigingen/stichtingen die hier niet aan voldoen ondanks meerdere verzoeken vanuit bedrijven tijdens diverse audits sinds die datum tot nu.
 • Op 9 Maart 2018 is er vanuit de commerciële sectorpartij een brief verzonden aan ILenT en Ministerie aangaande rechtsongelijkheid door Part-SPO van EC 965/2012. In deze brief geeft de commerciële sectorpartij duidelijk aan dat er rechtsongelijkheid is voor dezelfde activiteiten als het onder de vlag van een vereniging gaat. Op 12 April 2018 is de commerciële sectorpartij onder druk gezet voor het intrekken van de brief, hetgeen uiteraard niet gebeurt is.
 • De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) heeft iedereen op een bijeenkomst op 22 Maart 2018 geïnformeerd over het toezichtprogramma voor “gespecialiseerde vluchtuitvoeringen” (SPO).
 • Op 23 Maart 2020 is het Informatieblad Introductievluchten – Versie 1.1 (Maart 2020) uitgegeven.

Definitie High-Risk Part-SPO operaties

Op 1 September 2016 is er via de Staatscourant een Beleidsregel van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende regels over commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico (Beleidsregel commerciële vluchtuitvoeringen met verhoogd risico) uitgegeven. Nederland heeft daarin bepaald dat: Buiten de in artikel 1 genoemde verordeningen en de daarin beschreven vluchtuitvoeringen met risico’s voor derden zijn er op dit moment in Nederland geen vluchtuitvoeringen met verhoogd risico gedefinieerd waarvoor een autorisatie moet worden aangevraagd op grond van artikel ORO.SPO.110 van verordening (EU) nr. 965/2012.

Definitie marginale activiteit

De term MARGINAL ACTIVITY is op 24 April 2014 bekrachtigd in ED Decision 2014/019/R en uitgelegd in Annex to ED Decision 2014/019/R The term ‘marginal activity’ should be understood as representing a very minor part of the overall activity of an organisation, mainly for the purpose of promoting itself or attracting new students or members. An organisation intending to offer such flights as regular business activity is not considered to meet the condition of marginal activity. Also, flights organised with the sole intent to generate income for the organisation, are not considered to be a marginal activity.

Wat zijn de activiteiten die onder EC 965/2012 SPO.GEN.005 vallen?

Vanaf 21 april 2017 moeten Part-SPO operators conform de regels van deel ORO en deel SPO van Air Operation Regulation (EU 965/2012) beschikken over een Operations Manual (OM), SPO procedures, training en kwalificatie van personeel (vliegen en grond) en onderhoud (Part-M en Part-145) van de vliegmachines.

Hieronder is een lijst terug te vinden van alle SPO activiteiten onder de EC 965/2012 wetgeving vallen.

LIST OF SPECIALISED OPERATIONS
(a) Specialised operations include the following activities:

(1) helicopter external loads operations;
(2) helicopter survey operations;
(3) human external cargo operations;
(4) parachute operations and skydiving;
(5) agricultural flights;
(6) aerial photography flights;
(7) glider towing;
(8) aerial advertising flights;
(9) calibration flights;
(10) construction work flights, including stringing power line operations, clearing saw operations;
(11) oil spill work;
(12) avalanche mining operations;
(13) survey operations, including aerial mapping operations, pollution control activity;
(14) news media flights, television and movie flights;
(15) special events flights, including such as flying display and competition flights;
(16) aerobatic flights;
(17) animal herding, animal rescue flights and veterinary dropping flights;
(18) maritime funeral operations;
(19) scientific research flights (other than those under Annex II to Regulation (EC) No 216/2008);
(20) cloud seeding; and
(21) sensational flights: flights involving extreme aerobatic manoeuvres carried out for the purpose of allowing the persons on board to experience zero gravity, high G-forces or similar sensations.

Interessante linkjes

Legale tandemsprong maken

Bij Parachutespringen.nl bent u aan het juiste adres voor een LEGALE tandemsprong bij een van onze springlocaties op TexelMidden-Zeeland of Ameland en bent u in tegenstelling tot vereniging en en stichtingen die zogenaamd marginaal ‘introductievluchten’ uitvoeren wel volledig verzekerd.

COVID-19 Coronavirus

Wij hebben een korte periode niet mogen springen vanwege COVID-19 Coronavirus. Sinds 1 Juni 2020 mogen commerciële tandem parachutesprongen ook weer uitgevoerd worden met inachtname van een aantal COVID-19 Coronavirus maatregelen. Er is een protocol gemaakt om dit te borgen.

Vanaf 1 juni 2020 commercieel tandemspringen