Indien er klachten zijn, kunt u dit per email (info@parachutespringen.nl) aan ons melden. U ontvangt dan binnen zeven (7) werkdagen per email een antwoord/oplossing van uw klacht. Indien het een aanbieder betreft zullen wij de klacht voorleggen aan deze aanbieder.